Διοικητική Δομή

Πρόεδρος Τμήματος: Παναγιώτης Σκαλτσής

Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Χαράλαμπος Ατματζίδης

Διευθυντής Τομέα Α’:  Αγγελική Ζιάκα

Διευθυντής Τομέα Β’:  Ηλίας Ευαγγέλου

Διευθυντής Τομέα Γ’:  Χρυσόστομος Σταμούλης

Διευθυντής Τομέα Δ’: Νικόλαος Μαγγιώρος

Διευθυντής Τομέα Ε’: πρωτ. Βασίλειος Καλλιακμάνης

Εκπρόσωπος Ε.Ε.ΔΙ.Π: Ε. Αναστασίου

Εκπρόσωποι Ε.Τ.Ε.Π.: Ι. Μπουζιανάς

 

Μέλη Τακτικής Συνέλευσης Πανεπιστημιακού Έτους 2014-2015

 

  • Πρόεδρος: Παναγιώτης Σκαλτσής (Καθηγητής).
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Νίκη Παπαγεωργίου (αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
  • Καθηγητές: Χ. Αραμπατζής, Φ. Ιωαννίδης, πρ. Β. Καλλιακμάνης, Α. Κόλτσιου - Νικήτα, Δ. Κούκουρα,  Ι. Κουρεμπελές, Μ. Κωνσταντίνου,  Ι. Μούρτζιος, Ανδρέας Νανάκης  Mητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελλίου και Βιάννου,  Π. Παχής,  Λ. Σιάσος, Π. Σκαλτσής, Χρ. Σταμούλης.
  • Αναπληρωτές Καθηγητές: Ε. Αμοιρίδου, Χ. Ατματζίδης, Δ. Βαλαής, Η. Ευαγγέλου, Α. Ζιάκα, Ν. Μαγγιώρος, Β.Μητροπούλου-Μούρκα, Ν. Παπαγεωργίου, Στ. Τσομπανίδης, Π. Υφαντής.
  • Επίκουροι Καθηγητές:  Μ. Γκουτζιούδης, Α. Κυριατζή, Ν.Μυρίδης,  Ε.Οικονόμου, Π. Παναγιωτόπουλος, Μ. Ράντζου, Αθ. Στογιαννίδης,  Χ. Τσιρώνης,  Γ. Χατζούλη.
  • Ε.Ε.ΔΙ.Π.: Ε. Αναστασίου, Αικ. Μπρανιώτου.
  • Ε.Τ.Ε.Π.: : Ι. Μπουζιανάς, Ν. Ρόσιος.