Προσκλήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συνεδρίαση αρ. 11/25-01-2018 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Δευτέρα, 22 Ιανουάριος, 2018 - 20:16
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη Συνεδρίαση αρ. 09/20-12-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Σάββατο, 16 Δεκέμβριος, 2017 - 09:28
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη Συνεδρίαση αρ. 05/30-11-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τρίτη, 28 Νοέμβριος, 2017 - 09:38
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη δημόσια Συνεδρίαση αρ. 04/16-11-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τρίτη, 14 Νοέμβριος, 2017 - 09:36
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 02/05-09-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τρίτη, 3 Οκτώβριος, 2017 - 09:41
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 01/13-09-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος, 2017 - 14:38
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη δημόσια συνεδρίαση αρ. 16/14-07-2016 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τετάρτη, 12 Ιούλιος, 2017 - 13:04
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 25/21-07-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τετάρτη, 12 Ιούλιος, 2017 - 13:02
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 24/21-07-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τετάρτη, 12 Ιούλιος, 2017 - 13:01
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 21/22-06-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τετάρτη, 21 Ιούνιος, 2017 - 08:19

Σελίδες