Μήνυμα προς τους νεοεισερχόμενους φοιτητές και τις νεοεισερχόμενες φοιτήτριες στο ΑΠΘ

 
(Αρχική δημοσίευση 1-9-2017)
Μήνυμα προς τους νεοεισερχόμενους φοιτητές και τις νεοεισερχόμενες φοιτήτριες στο ΑΠΘ (doc)
Μήνυμα προς τους νεοεισερχόμενους φοιτητές και τις νεοεισερχόμενες φοιτήτριες στο ΑΠΘ (pdf)
 
Μπορείτε να ενημερώνεστε από τις παρακάτω ιστοσελίδες:
Iστοσελίδα του ΑΠΘ    :   www.auth.gr
Iστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ  :  dps.auth.gr