Χάλκη: οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Μιχαήλ Κωνσταντινίδη

Διαβάστε το κείμενο από την Πεμπτουσία από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Χάλκη: οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Μιχαήλ Κωνσταντινίδη