Εισαγωγή στη Χριστιανική Γραμματεία και Αγιολογία - Εξετάσεις

 
Το μάθημα "Εισαγωγή στη Χριστιανική Γραμματεία και Αγιολογία" του τρίτου εξαμήνου του Αναπλ. Καθηγητή κ. Παναγιώτη Υφαντή, θα εξεταστεί γραπτά την Πέμπτη 14-9-2017 και κατά το χρονικό διλαστημα 13:00-15:00 στο Α' Αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής. Στην ίδια αίθουσα και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θα εξεταστούν γραπτά και τα επιλεγόμενα μαθήματα του κ. Υφαντή.