Άλλο Προσωπικό

Τίτλος Βαθμίδα Τηλέφωνο Γραφείου Email
Αναστασίου Ευάγγελος Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 2310-996985 euagelos@theo.auth.gr
Δρ. Γκίνου Ελένη (Γαλλικής) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 2310-996979
Δρ. Χρηστίδου-Κιοσέογλου Σμαράγδα (Αγγλικής) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 2310 -996979 schris@lance.auth.gr
Δρ. Χρυσούλα Παπαδοπούλου Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Μπρανιώτου Αικατερίνη Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 2310-996690 braniot@past.auth.gr
Καγιάρας Ηλίας Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό 2310-997042 hnc@theo.auth.gr
Καπλάνη Ελισάβετ Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό 2310-996952 eliza@theo.auth.gr
Μπουζιανάς Ιωάννης Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό 2310-996971 gbouzian@theo.auth.gr
Ρόσιος Νικόλαος Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό 2310-996938 nrosios@theo.auth.gr
Στράτου Αικατερίνη Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό 2310-996976 astratou@theo.auth.gr