Καλωσήρθατε!

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ιστοσελίδα μας σκοπό έχει να πληροφορήσει τους επισκέπτες της για το ιστορικό του Τμήματός μας, τη χωροταξική δομή και τη διοίκησή του, καθώς και τη διάρθρωσή του στους επιμέρους Τομείς, στους οποίους καταμερίζεται ένας μεγάλος αριθμός γνωστικών αντικειμένων. Όσον αφορά την επιστημονική στελέχωση του τμήματος, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει μια παρουσίαση των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με τα ενδιαφέροντα και την εκπαιδευτική-ερευνητική δραστηριότητα του καθενός. Εδώ μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό, τις επιστημονικές δραστηριότητες του Τμήματος, την οργάνωση της βιβλιοθήκης, αλλά και τη νησίδα Πληροφορικής του Τμήματος.

Ανακοινώσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Ημερίδα του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. "Ορθόδοξη Εκκλησία και Εθνεγερσία" 25/02/21
Ανακοινώσεις έναρξης μαθημάτων - Εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021 25/02/21
Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Α.Π.Θ. 24/02/21
Πρόγραμμα μαθημάτων Γερμανικής Γλώσσας 23/02/21
Αποτελέσματα Επιλογής Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ 22/02/21
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Τμήματος Θεολογίας - Δηλώσεις Μαθημάτων 22/02/21
e-Conference με θέμα "Κίνδυνοι σε μια κοινωνία διακινδύνευσης: παλιές και νέες ευαλωτότητες στην εποχή της COVID-19" 22/02/21
Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για τα Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος 22/02/21
Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 (ΠΠΣ και ΕΚΜΣ) 19/02/21
Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 (ΠΠΣ και ΕΚΜΣ) 19/02/21
Οικονομική ενίσχυση από τά έσοδα της Δωρεάς "Στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας-Καζαμία Τσέρνου" 17/02/21
Χορήγηση υποτροφιών κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου 17/02/21
Χορήγηση υποτροφιών κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα 17/02/21
Χορήγηση υποτροφιών κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα 17/02/21
Χορήγηση υποτροφίας κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου 17/02/21
Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας από τα έσοδα κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου 17/02/21
Πρόσκληση οικονομικής ενίσχυσης κληροδοτήματος Τηλ. Τζιβόγλου 17/02/21
Πρόσκληση χρηματικού βραβείου από τα έσοδα κληροδοτήματος Κων. Κατσέα 17/02/21
Χορήγηση χρηματοδότησης κληροδοτήματος Ιωάννη Τσατσαρώνη 17/02/21
Διαδικτυακή υποστήριξη των υποψήφιων διδακτόρων κκ.: Α.-Ε. Κεχαγιά και Ε. Χριστάκη 16/02/21

Σελίδες