Δραστηριότητες

Ενημερωθείτε για τις διάφορες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, όπως:το πρόγραμμα διαβίου μάθησης (LLP / ERASMUS) τις διάφορες εθνικές και διεθνείς συνεργασίες και ερευνητικά προγράμματα τα συνέδρια που οργανώνονται τα σεμινάρια, τις ημερίδες και τις διάφορες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται τις επιστημονικές εκδόσεις του Τμήματος Σημειώνεται ότι για να ενημερωθείτε για κάποιες επιπλέον δραστηριότητες των Τομέων του Τμήματος θα πρέπει να ανατρέξετε στις σελίδες που αναφέρονται στους Τομείς.