Διοικητική Δομή

Πρόεδρος Τμήματος: Νικόλαος Μαγγιώρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Ευαγγελία Αμοιρίδου

Διευθυντής Τομέα Α’:  Μόσχος Γκουτζιούδης

Διευθυντής Τομέα Β’:  Χρήστος Αραμπατζής

Διευθυντής Τομέα Γ’:  Χρυσόστομος Σταμούλης

Διευθυντής Τομέα Δ’:  Βασιλική Μητροπούλου

Διευθυντής Τομέα Ε’: Χρήστος Τσιρώνης

Εκπρόσωπος Ε.Ε.ΔΙ.Π: Ε. Αναστασίου

Εκπρόσωποι Ε.Τ.Ε.Π.: Ι. Μπουζιανάς

 

Μέλη Τακτικής Συνέλευσης Πανεπιστημιακού Έτους 2019-2020

 

  • Πρόεδρος: Νικόλαος Μαγγιώρος (Αν. Καθηγητής).
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ευαγγελία Αμοιρίδου (Αν. Καθηγήτρια)
  • Καθηγητές: Χ. Αραμπατζής, Χ. Ατματζίδης, Δ. Βαλαής, Φ. Ιωαννίδης, πρ. Β. Καλλιακμάνης, Α. Κόλτσιου - Νικήτα, Δ. Κούκουρα,  Ι. Κουρεμπελές,  Ι. Μούρτζιος,  Ν. Παπαγεωργίου, Π. Παχής,  Λ. Σιάσος, Π. Σκαλτσής, Χρ. Σταμούλης, Στ. Τσομπανίδης, Π. Υφαντής.
  • Αναπληρωτές Καθηγητές: Ε. Αμοιρίδου, Μ. Γκουτζιούδης, Η. Ευαγγέλου, Α. Ζιάκα, Ν. Μαγγιώρος, Β.Μητροπούλου-Μούρκα,  Χ. Τσιρώνης,  Γ. Χατζούλη.
  • Επίκουροι Καθηγητές:  Τ. Γαλάνης, Α. Κυριατζή, Ν.Μυρίδης,  Ε.Οικονόμου, Π. Παναγιωτόπουλος, Μ. Ράντζου, Αθ. Στογιαννίδης.
  • Ε.Ε.ΔΙ.Π.: Ε. Αναστασίου, Αικ. Μπρανιώτου.
  • Ε.Τ.Ε.Π.: : Ι. Μπουζιανάς, Ν. Ρόσιος.