Διοικητική Δομή

Πρόεδρος Τμήματος: Νικόλαος Μαγγιώρος

Αναπληρωτής Πρόεδρος:  Ευαγγελία Αμοιρίδου

Διευθυντής Τομέα Α’:  Παναγιώτης Παχής

Διευθυντής Τομέα Β’:  Παναγιώτης Υφαντής

Διευθυντής Τομέα Γ’:  Στυλιανός Τσομπανίδης

Διευθυντής Τομέα Δ’:  Παναγιώτης Σκαλτσής

Διευθυντής Τομέα Ε’: Νίκη Παπαγεωργίου

Εκπρόσωπος Ε.Ε.ΔΙ.Π: Ε. Αναστασίου

Εκπρόσωποι Ε.Τ.Ε.Π.: Αικ. Στράτου

 

Μέλη Τακτικής Συνέλευσης Πανεπιστημιακού Έτους 2020-2021

 

  • Πρόεδρος: Νικόλαος Μαγγιώρος (Αν. Καθηγητής).
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ευαγγελία Αμοιρίδου (Αν. Καθηγήτρια)
  • Καθηγητές: Χ. Αραμπατζής, Δ. Βαλαής, Η. Ευαγγέλου, Φ. Ιωαννίδης, πρ. Β. Καλλιακμάνης, Α. Κόλτσιου - Νικήτα,  Ι. Κουρεμπελές,  Ι. Μούρτζιος,  Ν. Παπαγεωργίου, Π. Παχής,  Π. Σκαλτσής, Χρ. Σταμούλης, Στ. Τσομπανίδης, Π. Υφαντής.
  • Αναπληρωτές Καθηγητές: Ε. Αμοιρίδου, Μ. Γκουτζιούδης, Α. Ζιάκα, Ν. Μαγγιώρος, Β.Μητροπούλου-Μούρκα,  Χ. Τσιρώνης,  Γ. Χατζούλη.
  • Επίκουροι Καθηγητές:  Τ. Γαλάνης, Χ. Κουτρής, Α. Κυριατζή, Ν.Μυρίδης,  Ε.Οικονόμου, Π. Παναγιωτόπουλος, Μ. Ράντζου, Αθ. Στογιαννίδης.
  • Ε.Ε.ΔΙ.Π.: Ε. Αναστασίου, Αικ. Μπρανιώτου.
  • Ε.Τ.Ε.Π.: : Αικ. Στράτου, Ν. Ρόσιος.