Τομέας Α : : Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, της Θρησκειολογίας και των Κλασικών γλωσσών (Αρχαία Ελληνικά, Εβραϊκά κ.λπ.).

  •     Καθηγητές: Χαράλαμπος Ατματζίδης, Αννα Κόλτσιου - Νικήτα, Παναγιώτης Παχής, Ιωάννης Μούρτζιος.
  •     Αναπληρωτές Καθηγητές: Μόσχος Γκουτζιούδης, Αγγελική Ζιάκα.
  •     Επίκουροι Καθηγητές: Τιμολέων Γαλάνης.
  •     Ε. Ε.Π.   Χρυσούλα Παπαδοπούλου
  •     Ε.Ε.ΔΙ.Π.: Ευάγγελος Αναστασίου.
  •     Ε.Τ.Ε.Π.: Νικόλαος Ρόσιος.