Συλλογές / Κάτοψη

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης κατανέμεται ως εξής:

Στο Αναγνωστήριο: βιβλία πληροφοριακά (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, τέχνης, κ.λπ.), εγχειρίδια, κείμενα (αρχαία και πατερικά).

Στο πρώτο βιβλιοστάσιο: Περιοδικά, Σειρές, Θεματικοί Κύκλοι, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές εργασίες και το Τμήμα Παλαιτύπων.

Στο δεύτερο μεγάλο βιβλιοστάσιο: η κυρίως Συλλογή, οι Ποικίλες Ιστορίες.

Στο δεύτερο μικρό βιβλιοστάσιο: μικρό τμήμα Περιοδικών, σλαβικά και διάφορα πολλαπλά αντίτυπα.