Τομείς Τμήματος

Από το 1983 (Υπ. Απ. Β1/76) συστάθηκαν και λειτουργούν στο Τμήμα Θεολογίας οι παρακάτω τομείς:

  • Τομέας Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας.
  • Τομέας Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης.
  • Τομέας Δογματικής Θεολογίας.
  • Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης.
  • Τομέας Ηθικής και Κοινωνιολογίας.