Τομέας Γ: Δογματικής Θεολογίας

 Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Δογματικής, της Συμβολικής, της Ιστορίας των Δογμάτων, της Οικουμενικής Κίνησης και της Ιστορίας της Φιλοσοφίας.

  • Καθηγητές:  Ιωάννης Κουρεμπελές, Λάμπρος Σιάσος, Χρυσόστομος Σταμούλης, Στυλιανός Τσομπανίδης.