Τομέας Ε: Ηθικής και Κοινωνιολογίας

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Ηθικής, της Γενικής Κοινωνιολογίας, της Εισαγωγής στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας, της Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού και της Ποιμαντικής.

  •     Καθηγητές: π. Βασίλειος Καλλιακμάνης, Νίκη Παπαγεωργίου
  •     Αναπληρωτές Καθηγητές : Χρήστος Τσιρώνης.
  •     Επίκουροι Καθηγητές: Νικόλαος Μυρίδης, Πέτρος Παναγιωτόπουλος.
  •     Ε.Τ.Ε.Π.: Ηλίας Καγιάρας, Ιωάννης Μπουζιανάς, Αικατερίνη Στράτου.