Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ιστοσελίδα μας σκοπό έχει να πληροφορήσει τους επισκέπτες της για το ιστορικό του Τμήματός μας, τη χωροταξική δομή και τη διοίκησή του, καθώς και τη διάρθρωσή του στους επιμέρους Τομείς, στους οποίους καταμερίζεται ένας μεγάλος αριθμός γνωστικών αντικειμένων. Όσον αφορά την επιστημονική στελέχωση του τμήματος, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει μια παρουσίαση των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού με τα ενδιαφέροντα και την εκπαιδευτική-ερευνητική δραστηριότητα του καθενός. Εδώ μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό, τις επιστημονικές δραστηριότητες του Τμήματος, την οργάνωση της βιβλιοθήκης, αλλά και τη νησίδα Πληροφορικής του Τμήματος.

Πιστεύουμε οτι όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν για την οργάνωση και λειτουργία του Τμήματός μας, είτε πρόκειται για φοιτήτριες/τές του Τμήματός μας, είτε για μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, θα βοηθηθούν σημαντικά απο την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος,

Αν. Καθηγητής Νικόλαος Μαγγιώρος