Ιστορία του Τμήματος

Το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. αναγνωρίστηκε ως αυτοδύναμο Τμήμα με δική του διοικητική οργάνωση και αυτοτέλεια διοικητική και εκπαιδευτική με βάση το Ν. 1268/82 . Η ιστορία του όμως συνυφαίνεται με την ιστορία της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, που άρχισε να λειτουργεί το 1941, και τις αλλαγές που η ίδια υπέστη, σε σχέση με την κατά καιρούς δημιουργία τμ ημάτων. Γι’ αυτό το λόγο η διαχρονική εξέταση της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ μέσα από τη σχετική νομοθεσία και στατιστικά δεδομένα προσφέρει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να διαπιστώσει ότι το Τμήμα Θεολογίας είχε μια αδιάκοπη συνέχεια και βρισκόταν σε σ ταθερή και συνεχή σχέση με τη Θεολογική Σχολή. Παράλληλα, μπορεί να παρακολουθήσει κανείς τις μεταβολές που υπέστησαν άλλα τμήματά της.

Διαβάστε αναλυτικά την Ιστορία του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. στο κείμενο που παρατίθεται παρακάτω.