Προσκλήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη δημόσια συνεδρίαση αρ. 16/14-07-2016 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τετάρτη, 12 Ιούλιος, 2017 - 13:04
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 25/21-07-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τετάρτη, 12 Ιούλιος, 2017 - 13:02
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 24/21-07-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τετάρτη, 12 Ιούλιος, 2017 - 13:01
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 21/22-06-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τετάρτη, 21 Ιούνιος, 2017 - 08:19
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 17/16-05-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Παρασκευή, 12 Μάιος, 2017 - 13:12
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Ηθική των επιστημονικών εφαρμογών» Τετάρτη, 5 Απρίλιος, 2017 - 09:43
Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος (ΕΣ) για την πλήρωση μίας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιμαντική Ηθική των επιστημονικών εφαρμογών» Τετάρτη, 5 Απρίλιος, 2017 - 09:41
ΜΗΤΡΩΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. Τετάρτη, 22 Μάρτιος, 2017 - 09:08
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη δημόσια συνεδρίαση αρ. 09/16-03-2016 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τετάρτη, 15 Μάρτιος, 2017 - 08:56
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη δημόσια συνεδρίαση αρ. 15/16-03-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τετάρτη, 15 Μάρτιος, 2017 - 08:54

Σελίδες