Προσκλήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 14/09-03-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Παρασκευή, 3 Μάρτιος, 2017 - 15:46
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 08/02-03-2017 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τρίτη, 28 Φεβρουάριος, 2017 - 12:41
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 13/02-03-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος, 2017 - 12:45
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 07/03-02-2017 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος, 2017 - 17:16
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 11/03-02-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τετάρτη, 1 Φεβρουάριος, 2017 - 16:50
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 06/27-01-2017 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ του Τμήματος Τετάρτη, 25 Ιανουάριος, 2017 - 10:02
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (από αναβολή 20-01-2017) για τη συνεδρίαση αρ. 10/27-01-2017 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τετάρτη, 25 Ιανουάριος, 2017 - 10:01
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 04/12-12-2016 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος, 2016 - 10:02
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 08/12-12-2016 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Πέμπτη, 8 Δεκέμβριος, 2016 - 09:58
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αρ. 05/16-11-2016 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας Τρίτη, 15 Νοέμβριος, 2016 - 08:33

Σελίδες