Προσκλήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η για τη συνεδρίαση αριθμ. 12/17-02-2016 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Παρασκευή, 12 Φεβρουάριος, 2016 - 14:25
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για θέση ΠΔ 407/1980 Τρίτη, 9 Φεβρουάριος, 2016 - 12:27
Συνεδρίαση αριθ. 08/04-02-2016 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Τρίτη, 2 Φεβρουάριος, 2016 - 14:55
Συνεδρίαση αριθμ. 11/04-02-2016 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τρίτη, 2 Φεβρουάριος, 2016 - 14:54
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συνεδρίαση αριθ. 07/21-01-2016 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Τρίτη, 19 Ιανουάριος, 2016 - 17:39
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συνεδρίαση αριθμ. 10/21-01-2016 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τρίτη, 19 Ιανουάριος, 2016 - 17:38
Συνεδρίαση αριθ. 06/17-12-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Τρίτη, 15 Δεκέμβριος, 2015 - 15:56
Συνεδρίαση αριθμ. 09/17-12-2015 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τρίτη, 15 Δεκέμβριος, 2015 - 15:55
Έκτακτη συνεδρίαση αριθμ. 08/03-12-2015 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τετάρτη, 2 Δεκέμβριος, 2015 - 17:56
Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για την εξέλιξη του μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή κ. Βαλαή Τρίτη, 1 Δεκέμβριος, 2015 - 13:13

Σελίδες