Προσκλήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Συνεδρίαση αριθ. 01/24-09-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Τρίτη, 22 Σεπτέμβριος, 2015 - 12:44
Συνεδρίαση αριθ. 10/25-06-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Τρίτη, 23 Ιούνιος, 2015 - 17:12
Συνεδρίαση αριθμ. 13/25-06-2015 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τρίτη, 23 Ιούνιος, 2015 - 17:10
Συνεδρίαση αριθ. 09/04-06-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Τετάρτη, 3 Ιούνιος, 2015 - 15:26
Δημόσια Πανηγυρική Συνεδρίαση αριθμ. 11/20-05-2015 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τρίτη, 19 Μάιος, 2015 - 10:08
Συνεδρίαση αριθμ. 10/07-05-2015 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τετάρτη, 6 Μάιος, 2015 - 16:01
Συνεδρίαση αριθμ. 08/07-05-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Τετάρτη, 6 Μάιος, 2015 - 15:51
Συνεδρίαση αριθμ. 09/23-04-2015 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Δευτέρα, 20 Απρίλιος, 2015 - 14:42
Συνεδρίαση αριθμ. 08/26-03-2015 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Τετάρτη, 25 Μάρτιος, 2015 - 18:54
Μονιμοποίηση της κ. Αγγελικής Ζιάκα σε θέση καθηγητή στη βαθμίδα του «επίκουρου καθηγητή» Παρασκευή, 20 Μάρτιος, 2015 - 14:18

Σελίδες