Προσκλήσεις

Τίτλος Ημερομηνία
Συνεδρίαση αριθμ. 07/26-03-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Πέμπτη, 19 Μάρτιος, 2015 - 09:10
Συνεδρίαση αριθμ. 07/09-03-2015 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σάββατο, 7 Μάρτιος, 2015 - 13:39
Συνεδρίαση αριθμ. 06/27-02-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Παρασκευή, 27 Φεβρουάριος, 2015 - 13:48
Mονιμοποίηση του κ. Ηλία Ευαγγέλου σε θέση καθηγητή στη βαθμίδα του «επίκουρου καθηγητή» Πέμπτη, 5 Φεβρουάριος, 2015 - 14:20
Πλήρωση θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του «επίκουρου καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος των Θρησκευτικών» και υποψήφιο τον κ. Αθανάσιο Στογιαννίδη Κυριακή, 1 Φεβρουάριος, 2015 - 14:24
Συνεδρίαση αριθμ. 05/22-01-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Τρίτη, 20 Ιανουάριος, 2015 - 13:46
Πλήρωση θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του «επίκουρου καθηγητή» με γνωστικό αντικείμενο «Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική» και υποψήφια την κ. Μαρία Ράντζου Τετάρτη, 7 Ιανουάριος, 2015 - 15:35
Πλήρωση θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του «καθηγητή πρώτης βαθμίδας» με γνωστικό αντικείμενο «Δογματική και Συμβολική Θεολογία» και υποψήφιο τον κ. Ιωάννη Κουρεμπελέ Δευτέρα, 5 Ιανουάριος, 2015 - 14:27
Συνεδρίαση αριθμ. 06/22-01-2015 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Πέμπτη, 18 Δεκέμβριος, 2014 - 09:07
Συνεδρίαση αριθμ. 05/18-12-2014 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Δευτέρα, 15 Δεκέμβριος, 2014 - 09:25

Σελίδες