ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συνεδρίαση αριθ. 05/26-11-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ