Δημόσια Υποστήριξη διδακτορικών διατριβών

 
9-1-2020  κ. Αριστοτέλης Αλεξόπουλος - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
6-12-2019 κ. Βασίλειος Πουλόπουλος - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
2-12-2019 κ. Bishara Ebeid - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
17-9-2019 κ. Νεκτάριος Τσίλης - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
4-9-2019 κ. Ιάκωβος Σηφάκης - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
7-5-2019 κ. Μαρία Φράγκου - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
19-4-2019 κ. Λάζαρος Κοντοκώστας - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
17-1-2019 κ. Γεώργιος Ιωαννίδης - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
1-2-2017 κ. John James Niakaros - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
12-12-2016 κ. Στέφανος Νταλάσης - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
05-10-2016 κ. Kivork Krikorian - Δημόσια υποστήριξη μεταδιδακτορικής έρευνας
30-6-2016 κ. Πέτρος - Εμμανουήλ Οικονομόπουλος - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
28-6-2016 κ. Βασίλειος Αντώνας - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
27-6-2016 κ. Ανδρονίκη Ανεμούλη - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
17-6-2016 κ. Jovan Anicic - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
17-6-2016 κ. Veselin Viorel - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
7-6-2016 κ. Λιάρου Ισμήνη - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
27-5-2016 κ. Δημήτριος Ζούζουλας - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
25-5-2016 κ. Αθανάσιος Βρύζας - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
24-5-2016 κ. Mihaela Zaharescu - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
13-5-2016 κ. Ιωάννης Πήλιουρης- Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
5-2-2016  κ. Βλασία Κασκανίωτη - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
12-01-2016 κ. Αθανάσιος Αθανασίου - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
16-12-2015  κ. Gheorghe Natu -  Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
14-12-2015 κ. Βενετία Νικήτα - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
11-9-2015   κ. Mihai-Ovidiu Popovici - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
10-9-2015  κ. Σωτήριος Μπαμπατζάνης - Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής