ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συνεδρίαση αριθ. 07/21-01-2016 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ