Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο με θέμα «Ευρωπαϊκές σπουδές για τη διάδραση Θρησκείας και Κράτους» - EuReSIS NET (European Studies on Religion and State Interaction)

http://www.euresisnet.eu/

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006 και θα διαρκέσει έως το 2010. Υπάρχουν μόνο δύο προγράμματα αυτού του τύπου στην Ελλάδα, τα οποία συντονίζονται από το Α.Π.Θ. Η ιδιαιτερότητα του Δικτύου είναι η συμμετοχή μελών από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στο EuReSIS συμμετέχουν 70 μέλη από 31 χώρες συμπεριλαμβανομένων των υπό ένταξη. Οι γενικοί σκοποί του Δικτύου είναι η εκπαιδευτική και επιστημονική προσέγγιση των διάφορων επίπεδων της σχέσης κράτους - θρησκείας στην Ευρώπη όπως για παράδειγμα:

  1. Ο ρόλος των θρησκευτικών αντιλήψεων στη διαμόρφωση των πολιτικών και οικονομικών συμπεριφορών.
  2. Η προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας αναφορικά με το άτομο, το κράτος και τις θρησκευτικές κοινότητες.
  3. Οι σχέσεις της θρησκείας, των θρησκευτικών δομών και της δημοκρατίας.
  4. Το φαινόμενο του φονταμενταλισμού σε όλες τις εκφράσεις του (γένεση, κοινωνική και πολιτική διάσταση).
  5. Οι όροι και οι μορφές πραγματοποίησης ενός οικουμενικού και διαθρησκειακού διαλόγου.