Διατμηματικό επιλεγόμενο μάθημα με τίτλο: «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στον πολιτιστικό και θρησκευτικό χώρο»

http://www.econ.auth.gr/old_site/greek/Kainotomia%2007-08/

Στο πρόγραμμα που φέρει το γενικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» συντονίζεται από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών και συμμετέχουν τα τμήματα: Πληροφορικής, Βιολογίας, Θεολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Κοινων. Θεολογίας, Δασολογίας, Φυσικής, Μηχ/γων Μηχανικών, ΤΕΦΑΑ, Ιατρικής, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Από το τμήμα Θεολογίας συμμετέχουν περίπου 30 φοιτητές.

Σκοπός του έργου είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των φοιτητών των 14 τμημάτων του Α.Π.Θ. ώστε να εμπλακούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες - καινοτομικές εφαρμογές και να αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στα επιστημονικά πεδία των ειδικοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα σκοπεύει στον εμπλουτισμό των γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στις ευκαιρίες επαφών με επιχειρήσεις, στην παροχή κινήτρων ώστε να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν οι φοιτητές και φοιτήτριες των 14 τμημάτων του Α.Π.Θ. για να ιδρύσουν και να αναπτύξουν δικές τους επιχειρησιακές μονάδες, να συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα των οικονομικών μονάδων που θα προσφέρουν την εργασία τους.