Θεματικό δίκτυο Έρευνας για την διεπιστημονική μελέτη των σχέσεων θρησκείας και πολιτικής «Πρωταγόρας»

http://canonlawnet.web.auth.gr/protagoras/protagoras/index.htm

Τα Θεματικά Δίκτυα Έρευνας χρηματοδοτεί η Επιτροπή Ερευνών μέσα από τον προϋπολογισμό διαθεσίμων της. Έχουν σαν σκοπό την σύμπραξη των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων του Α.Π.Θ. με στόχο την καλύτερη διασύνδεσή τους με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα. Στο δίκτυο "Πρωταγόρας" συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ από τα Τμήματα Θεολογίας, Νομικής και Πολιτικών Επιστημών. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια σειρά σεμιναρίων καθώς και μια ημερίδα με θέμα: «Κράτος, Θρησκεία και Πολιτιστική Ετερότητα στην Ευρώπη του Αύριο" με εισηγητές από το εξωτερικό. Το δίκτυο μεταξύ άλλων έχει σκοπό τη μελέτη:

  1. των διαφόρων μορφών σχέσεων μεταξύ της πολιτικής και της θρησκείας στο παρελθόν και στο παρόν,
  2. των ζητημάτων της θρησκευτικής ελευθερίας σε σχέση με τον άνθρωπο, το κράτος, την κοινωνία και τις θρησκευτικές κοινότητες,
  3. του ρόλου των θρησκευτικών αντιλήψεων στη διαμόρφωση πολιτικών και οικονομικών συμπεριφορών,
  4. των προϋποθέσεων και των μορφών πραγματοποίησης του οικουμενικού και διαθρησκειακού διαλόγου,
  5. του ρόλου της διαπολιτισμικής αγωγής στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες.