Ενημερωτικό φυλλάδιο για την περίοδο των ορκωμοσιών

 
 
Αγαπητοί συνεργάτες
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές του ΑΠΘ μετά την αποφοίτησή τους μπορούν να διατηρήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επικοινωνία τους με το πανεπιστήμιο και απολαμβάνοντας υπηρεσίες που προσφέρονται ειδικά για τους απόφοιτους του ΑΠΘ όπως είναι η υπηρεσία ηλεκτρονικής αίτησης και παραλαβής πιστοποιητικών που ανακοινώθηκε πρόσφατα.
Προκειμένου να γίνει η δυνατότητα αυτή ευρέως γνωστή, σας παρακαλούμε να εκτυπώσετε και να μοιράσετε το επισυναπτόμενο φυλλάδιο στους ανακηρυχθέντες φοιτητές του τμήματός σας και να το αναρτήσετε στη θυρίδα της γραμματείας σας κατά την περίοδο των ορκωμοσιών.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση
-------------------------------------------------------
Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: 2310 999000
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: support@auth.gr
Δικτυακός τόπος: http://it.auth.gr