Χρυσούλα Παπαδοπούλου

Βαθμίδα: 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Τηλέφωνο γραφείου: 
2310-996979
Τομέας: 
*
Σύντομη Βιογραφία: 

Ώρες συνεργασίας κατά τo χειμερινό εξάμηνο (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) :  Τρίτη : 17.00-18.00  &  Τετάρτη: 15.00 - 16.00
Επιπρόσθετα -πέραν των ημερών και ωρών συνεργασίας- κατόπιν συνεννόησης με τους παρακολουθούντες φοιτητές και ακροατές με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος