ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη δημόσια συνεδρίαση αρ. 17/24-04-2018 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας