Επιστημονικό Περιοδικό Τμήματος Θεολογίας Synthesis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και οι εκδόσεις Μπαρμπουνάκη κυκλοφόρησαν πρόσφατα σε έντυπη μορφή το επιστημονικό περιοδικό του Τμήματος Θεολογίας «ΣΥΝΘΕΣΙΣ».
Το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. έχει μια αδιατάρακτη ιστορική συνέχεια και πνευματική προσφορά στην πόλη μας από την ίδρυσή του έως σήμερα. Τα μέλη που το υπηρετούν επιδιώκουν τη δημιουργική σύνθεση παράδοσης και ανανέωσης στην Ορθόδοξη Θεολογία, αναδεικνύοντας τον οικουμενικό της χαρακτήρα. Τα άρθρα που συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω τεύχος, γραμμένα από καταξιωμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, κινούνται προς τον σκοπό αυτόν ανοίγουν νέους ορίζοντες και προβληματίζουν γόνιμα τον αναγνώστη.
Οι συνεργαζόμενοι εταίροι, το Τμήμα Θεολογίας και οι εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, φιλοδοξούν να φέρουν στη δημοσιότητα και επόμενα τεύχη του περιοδικού αυτού χρήσιμα για τους φοιτητές, τους αναγνώστες και κάθε ενδιαφερόμενο.