ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συνεδρίαση αρ. 19/14-05-2018 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας