ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη δημόσια συνεδρίαση αρ. 23/13-07-2018 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας