Πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στον Τομέα Δογματικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο «Οικουμενική Κίνηση: Ιστορία – Θεολογικοί Διάλογοι»