Ενημέρωση για το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018 του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας

Αξιότιμα μέλη ΔΕΠ,
Σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα ανακοινώθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2018 του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τον άμεσο επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με βάση σχετικές Υπουργικές αποφάσεις για τα έτη 2017 και 2018 και τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σας ενημερώνουμε ότι αναμένονται οι παρακάτω Προκηρύξεις:
 ü  2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Διάρκεια υποβολής προτάσεων (α΄ φάση): 11ος-12ος/2018
Διάρκεια υποβολής προτάσεων (β΄ φάση): 9ος-10ος/2019
ü  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ης ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Διάρκεια υποβολής προτάσεων (α΄ φάση): 2ος-3ος/2019
Διάρκεια υποβολής προτάσεων (β΄ φάση): 10ος-11ος/2019
ü  2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ
Διάρκεια υποβολής προτάσεων (α΄ φάση): 6ος-7ος/2019
Διάρκεια υποβολής προτάσεων (β΄ φάση): 4ος-5ος/2020
ü  3η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Διάρκεια υποβολής προτάσεων (α΄ φάση): 11ος-12ος/2019
Σας υπενθυμίζουμε ότι όλες οι ευκαιρίες χρηματοδότησης  είναι διαθέσιμες  και στην ιστοσελίδα μας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.rc.auth.gr/marketing/funding.shtml
Με εκτίμηση,
-----------------------------------
Γραφείο Υποβολής Προτάσεων
Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Έρευνας
ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ, Γραφείο 204
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη
54636, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
t: (+30) 2310994044
f: (+30) 2310853283
e: marketing@rc.auth.gr
u: http://www.rc.auth.gr/marketing