Προσοχή - Ανακοίνωση για το μάθημα "207 - Πληροφορική και Θεολογία"

Υπενθυμίζεται ότι ισχύει η αναβολή της εξέτασης για το μάθημα "207 - Πληροφορική και Θεολογία", σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεολογίας.