Αναβολή εξέτασης του υποχρεωτικού μαθήματος "207 - Πληροφορική και Θεολογία"