Εξέταση του υποχρεωτικού μαθήματος 207 - Πληροφορική και Θεολογία

 
(Αρχική δημοσίευση ανακοίνωσης 1-11-2018)
 
Η εξέταση του υποχρεωτικού μαθήματος (207 - Πληροφορική και Θεολογία) θα πραγματοποιηθεί γραπτώς την Τετάρτη, 7-11-2018 στο Παιδαγωγικό Εργαστήριο και ώρα 12-2 μ.μ.  Καλούνται όλοι ανεξαιρέτως οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να προσέλθουν στην εξέταση.