Επικαιροποιημένο Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Θεολογίας

Έγκριση Επικαιροποιημένου Μητρώου Τμήματος Θεολογίας - 30-3-2021 (pdf)
Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Θεολογίας - Συνεδρίαση Συγκλητου 17-3-2021  (pdf)

 

Έγκριση Επικαιροποιημένου Μητρώου Τμήματος Θεολογίας  -  Διαβιβαστικό  - 22-9-2020 (pdf)
Μητρώο εσωτερικων και εξωτερικών μελών του Τμήματος Θεολογιας  - Συνεδρίαση Συγκλήτου 22-7-2020  (pdf)
 

Έγκριση Επικαιροποιημένου Μητρώου Τμήματος Θεολογίας 05-11-2019 (pdf)
Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Θεολογίας - Συνεδρίαση Συγκλήτου 17-10-2019 (pdf)
 

Έγκριση Eπικαιροποιημένου Μητρώου Τμήματος Θεολογίας  18-3-2019  (pdf)

Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Θεολογίας - Συνεδρίαση Συγκλήτου 7-3-2019 (pdf)

Έγκριση Μητρώου για το γνωστικό αντικείμενο "Πληροφορική Θεολογικών Δεδομένων"  18-3-2019 (pdf)
ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   7-3-2019

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  - Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Θεολογίας