ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΑΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πληροφορίες: Ι. Κορπίδου
Τηλ: 2310 994168
email: dps@auth.gr

Προς
τα Τμήματα των Σχολών του ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη

Κοινοποίηση: AUTh Mail News

Σας ενημερώνουμε ότι στη βάση δεδομένων https://grants.at μπορούν να αναζητηθούν πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες, επιδοτήσεις, χορηγίες για

    Προγράμματα σπουδών πλήρους φοίτησης
    Προγράμματα σπουδών μερικούς φοίτησης (εξάμηνο, έτος)
    Θερινά Προγράμματα
    Πρακτική άσκηση
    Έρευνα

προς

    Φοιτητές/-τριες
    Αποφοίτους
    Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και Υ.Δ. και μεταδιδάκτορες
    Ερευνητές και ερευνήτριες

-Από οποιαδήποτε χώρα προέλευσης υποψηφίων προς οποιαδήποτε χώρα σπουδών/άσκησης/έρευνας
-Σε οποιαδήποτε επιστημονική περιοχή

Καθώς η βάση έχει δημιουργηθεί από το αυστριακό ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Έρευνας, διαθέτει ξεχωριστή κατηγοριοποίηση για προγράμματα υποτροφιών από Πανεπιστήμια και φορείς της Αυστρίας καθώς και διασύνδεση με πλατφόρμες "χρήσιμων πληροφοριών", όπως π.χ. σπουδές/έρευνα στην Αυστρία. Τέλος, διαθέτει επιλογή για προγράμματα υποτροφιών αποκλειστικά για γυναίκες.