Υπενθύμιση - Αναθεωρημένη έκδοση του προγράμματος εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 για το ΠΠΣ του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ