Υπενθύμιση - Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 για την ΕΚΜΣ