Καθ. Άννα Κόλτσιου-Νικήτα. Ιερά κείμενα και μεταφραστικά προβλήματα (ΕΚΜΣ - Υ503). Ύλη εξετάσεων