Καθηγητής κ. Παναγιώτης Σκαλτσής - Εξετάσεις επιλεγομένων μαθημάτων Λειτουργικής

 
1)  Οι εξετάσεις στο επιλεγόμενο μάθημα «Εισαγωγή στις Λειτουργικές Τέχνες» θα γίνουν γραπτά τη Δευτέρα 11-2-2019  και ώρα 16:00-18:00, στο Εργαστήριο Παιδαγωγικής.
2)  Οι εξετάσεις στο επιλεγόμενο μάθημα «Θεία Λατρεία και Οικολογία» θα γίνουν γραπτά τη Δευτέρα 11-2-2019  και ώρα 18:00-20:00, στην Αίθουσα Ε’ του  τετάρτου ορόφου της Θεολογικής Σχολής.