Επικ. Καθηγητής κ. Παναγιωτόπουλος - Εξετάσεις επιλεγόμενου Μαθήματος