Εξετάσεις "Βυζαντινή Αρχαιολογία"

 
Οι εξετάσεις του μαθήματος  "Βυζαντινή Αρχαιολογία" της Αναπλ. Καθηγήτριας κ. Χατζούλη, θα γίνουν προφορικά στο γραφείο της Καθηγήτριας τη Δευτέρα 14-1-2019 και ώρα 16:00.