ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συνεδρίαση αρ. 19/18-03-2019 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας