ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας «ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (“THEOLOGY AND CULTURE”) ακαδημαϊκού έτους 2019-2020