ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΖΟΛΩΤΑ - Ανακοίνωση Επιλογής Υποτρόφων