ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συνεδρίαση αρ. 30/25-07-2019 της ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ του Τμήματος Θεολογίας